مینیمال کوچک

هر چه از ذهن گذرد … نباید بهش فکر کرد

دوست پسر از دس رفته برنمیگردد مه 11, 2012

Filed under: Uncategorized — Aminimal @ 5:30 ب.ظ.
Tags:

قبل از بهم زدن خوب دقت کنید

Advertisements